Arkivplan.no

Bjugn kommune - arkivplan

Velkommen til arkivplanen for Bjugn kommune. Arkivplanen skal fungere som en administrativ håndbok for kommunen.

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i kommunen. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

Arkivplanen skal sikre at Bjugn kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6:

Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.

Arkivplanen er vedtatt av rådmannen 01.01.2008 Planen skal oppdateres kontinuerlig - og må som et minimum gjenspeile virkeligheten ved hver periodedeling.

Rådmannen